November 2017 // Tachwedd 2017


Thanks for your interest in our festival.

We'll be using this list to send out e-bulletins about the launch of the festival programme and festival events. We won't pass on your information to any other organisation.


Please choose your language preference. Check both boxes if you'd like to receive Welsh and English versions.

//

Diolch am eich diddordeb yn ein gŵyl.

Byddwn yn defnyddio’r rhestr hon i ddosbarthu cylchlythyrau am lansio rhaglen yr ŵyl a digwyddiadau’r ŵyl. Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw sefydliad arall.


Dewiswch eich iaith. Ticiwch y ddau flwch os hoffech dderbyn y fersiwn Gymraeg a Saesneg.

 
* indicates required
Email Marketing Powered by MailChimp